- Chụp hình cưới trọn gói
- Trang trí tiệc cưới, lễ gia tiên, ăn hỏi
- Trang phục cưới ( Soire và Vest)
- Hoa cưới
- Trang điểm
- Quay phim truyền thống và phóng sự
- Chụp hình tiệc truyền thống và phóng sự